Online

Engaging British English lessons

0 review/s

Name
James Beaumont
From
United Kingdom
Living In
Prague
Teaches
English
Experience
7 year/s
Experience with
Exam Preparation
Rate
Responds in
within 24 hours

About Me

(ČJ níže)

Hi, my name is James and I am a native-speaking English teacher and actor from the UK. I am certified to teach English under the CertTESOL from Trinity College London and gained my acting Masters at the East 15 Acting School in London. I have been working as both in Prague for the last six years.

ENGLISH LESSONS
I offer teaching delivered in English, but don't be worried, I have experience working with complete beginners. I work in one-to-one classes, as well as with small groups.

PROOFREADING & TRANSLATION
I also proofread English texts and am able to provide translation into English, but also into Czech, as I regularly collaborate with a native Czech translator and proofreader.

PRESENTATION SKILLS
As well as traditional English lessons, I work with speakers and leaders on their accents and pronunciation, how best to present themselves and to build confidence when public speaking in English.

ACTOR COACHING
I also offer actor training, for performers looking to improve their character-building, text analysis, audition technique, improvisation, plus much more, all in the medium of English. I have many years experience working in theatre, television, commercials and voiceover and I am happy to help anyone looking to work on their skills.

Please note, the listed price is only for English Lessons (individual). For any more information, please send me an email: jamesbeaumont15@hotmail.com

I'm looking forward to working together!

James

~~~~~~

Jmenuju se James a jsem anglicky mluvící rodilý mluvčí z Velké Británie. Mám certifikát učitele angličtiny (CertTESOL z Trinity College v Londýně) a zároveň jsem vystudovaný herec (magisterský titul na East 15 Acting School v Londýně). Oběma profesím se věnuji a moc rád vám předám své zkušenosti.

LEKCE ANGLIČTINY
Mé lekce probíhají v angličtině, ale nemusíte mít obavy, mám zkušenosti s výukou úplných začátečníků. Lekce probíhají individuálně, ale i v malých skupinkách.

KOREKTURY A PŘEKLADY
Také dělám korektury anglických textů a jsem schopen zajistit překlad do angličtiny, ale i do češtiny ve spolupráci s českou překladatelkou a korektorkou.

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
Kromě tradičních lekcí angličtiny s lidmi pracuji na jejich přízvuku a výslovnosti. Zároveň učím prezentační dovednosti a pomáhám svým studentům zvládat sebevědomé vystupování.

LEKCE HERECTVÍ
Nabízím také lekce herectví pro ty, kteří potřebují zapracovat na budování hrané postavy, rozborech textů, přípravě na konkurzy, improvizaci a na mnoho dalšího. Mám letité zkušenosti s hraním v divadle, televizi, reklamě a s voiceovery a rád pomůžu komukoliv, kdo by chtěl na sobě zapracovat.

Upozorňuji, že uvedená cena je pouze za lekce angličtiny (individuální). Pro více informací mě neváhejte kontaktovat na e-mailu: jamesbeaumont15@hotmail.com

Budu se těšit na spolupráci,

James

Teacher Experience

- 4,000+ hours of teaching and accent coaching experience
- Students aged 2 to 82
- Previous corporate clients include Charles University, Škoda, Saint-Gobain, Zimmer Biomet
~~~~~~
- 4 000+ hodin výuky a zkušenosti s vyučováním anglických přízvuků
- Studenti ve věku od 2 do 82 let
- Mezi mé korporátní klienty patří Univerzita Karlova, Škoda, Saint-Gobain, Zimmer Biomet

Lesson Style

Friendly, engaging, challenging, with a strong emphasis on speaking and focussing on your specific needs ~~~~~~ Přátelské, poutavé, motivující k neustálému zlepšování, se silným důrazem na mluvení a zaměřené na vaše specifické potřeby

labels.view_profile.teaching_materials
PDF File Documents Audio files Presentation slides labels.view_profile.materials.videos Flashcard Articles and news Test templates and examples

Resume

Work Experience
2015 - 2016

A teacher of traditional chinese culture course in NSLI-Y Summer Program Beijing Normal University, Zhuhai

2014 - Present

Online/Offline Mandarin and Chinese Culture Teacher Private Online/Offline Teaching

2014 - Present

English Teacher for primary and middle school students Private

Education
2014 - 2018

Bachelor's - English

2014 - 2018

Bachelor's - Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

Certificates
2016

Certificate of Completion Beijing Normal University 5th International Youth Leadership Program

2018

Teacher qualification certificate Ministry of Education of the People's Republic of China

Advantages

labels.frontend.auth.work_with
Beginners Children labels.general.level.teenages Test Preparation IELTS TOEFL
Personal Tags
Supportive Long-term Teacher All Levels Effective Learning Enthusiastic Long-term Teacher All levels Supportive

Reviews

{{ rated = true }}
rr
{{ rating.students.first_name }} {{rating.students.last_name}}

{{rating.created_at}}

{{rating.lessoncount}} Lessons, {{rating.language}}

{{rating.review}}

The Teacher Replied: {{rating.replies.reply}}

Teacher's Weekly Availability