Online

Varvara

Rated: 4.5 of 5.0

2 review/s

From
Russian
Living In
Prague
Experience
6 year/s
Hourly rate
500.00 CZK

About Me

- Hi everyone! My name is Varvara.I have been teaching Czech since 2010. I will prove you a Czech language is fun and not very difficult.I use my own education method;)Speaking, reading, writing and again speaking )) You will feel Czech and understand a Czeck soul! I am a student of PhD programme at the Institute of Czech Language and Theory of Communication (Charles University, Faculty od Arts) +420 77 64 555 82- ???? ??????! ???? ????? ???????.C 2010 ???? ? ????????? ????? ???????? ?????. ? ?????? ??? ????????? ????????, ??????, ?????? ? ?????? ?? ??????? ?????. ? ?????????? ??????? ? ?????? ?????? ???? ??????! ??? ????, ????? ??? ???????? ?? ?????? ??????? ????, ?? ? ?????? ??????? ????. ? ????????? ???? ??????????? ????????, ??????? ????????? ????????? ????? ?? ???????? ?????.? ?????? ?????? ? ????? ? ??????????? ??????? ???????????? ?? ??????? ???????? ????? ? ?????? ????????????.+420 77 64 555 82- Ahoj, jmenuju se Varvara.U?ím od roKu 2010 a nabízím hodiny ruštiny pro úplné za?áte?níky a pokro?ilé. Jsem pozitivní ?lov?k, který má to št?stí, \x9ee si svou práci u\x9eívá. Sna\x9eím se, aby se studenti jazyk nejen nau?ili, ale i pochopili ruskou duši. Ráda se studenty diskutuji i na ta nejkontroverzn?jší témata.Pou\x9eívám vlastní metodu, která sni\x9euje dobu pot?ebnou ke zvládnutí nové ?e?i.Pocházím z moskevské profesorské rodiny.Jsem doktorandka Univerzity Karlovy, ústav ?eského jazyka a teorie komunikace, obor Didaktika.\t+420 77 64 555 82

Teacher Experience

Lesson Style

labels.view_profile.teaching_materials
PDF File Documents Audio files Presentation slides labels.view_profile.materials.videos Flashcard Articles and news Test templates and examples

Resume

Work Experience
2015 - 2016

A teacher of traditional chinese culture course in NSLI-Y Summer Program Beijing Normal University, Zhuhai

2014 - Present

Online/Offline Mandarin and Chinese Culture Teacher Private Online/Offline Teaching

2014 - Present

English Teacher for primary and middle school students Private

Education
2014 - 2018

Bachelor's - English

2014 - 2018

Bachelor's - Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

Certificates
2016

Certificate of Completion Beijing Normal University 5th International Youth Leadership Program

2018

Teacher qualification certificate Ministry of Education of the People's Republic of China

Advantages

labels.frontend.auth.work_with
Beginners Children labels.general.level.teenages Test Preparation IELTS TOEFL
Personal Tags
Supportive Long-term Teacher All Levels Effective Learning Enthusiastic Long-term Teacher All levels Supportive

Reviews

{{ rated = true }}
rr
{{ rating.students.first_name }} {{rating.students.last_name}}

{{rating.created_at}}

{{rating.lessoncount}} Lessons, {{rating.language}}

{{rating.review}}

The Teacher Replied: {{rating.replies.reply}}

Teacher's Weekly Availability